Forente
 

Naar boven

Als adviseur begeleid ik graag organisatieontwikkelingstrajecten in Nederland en het buitenland. Soms betreft het een grootschalig veranderingstraject, soms heeft mijn bijdrage betrekking op een bepaald onderdeel van de organisatie. Regelmatig ben ik betrokken bij evaluaties die in het teken staan van leren ter verbetering van strategie en werkpraktijk.
Ik maak gebruik van een breed scala aan waarderende onderzoeks- en dialoogvormen zoals appreciative inquiry, open space, future search, ronde tafel en world café. Steeds weer probeer ik het perspectief van meervoudig kijken en denken in te brengen. Ik gebruik een veelheid aan creatieve technieken en werk graag met beelden.

Voorbeelden van projecten:

  • Faciliteren van een visie- en strategieontwikkelingstraject van een internationale gezondheidsorganisatie. Dit heeft geleid tot een duidelijke focus van de organisatie, sterkere organisatiestructuur en meer duurzame financiering door donoren.
  • Evaluatie van een Afrikaanse organisatie voor straatkinderen. Resultaten waren een betere verbinding tussen strategie, programma’s en organisatie-inrichting, en het implementeren van een toegankelijk monitoringssysteem.
  • Teamontwikkeling van organisatieadviseurs met als resultaat meer gezamenlijke opdrachtuitvoering en inbouwen van intercollegiale advisering in de organisatie.
  • Begeleiden van de ontwikkeling van een evaluatie- en monitoringssysteem voor een ontwikkelingsorganisatie. Hierdoor was de organisatie in staat op meer systematische wijze lessen te trekken uit haar werk en waar nodig strategie en programma’s aan te passen.
  • Evaluatie van een leerprogramma voor nieuwe adviseurs van een internationale organisatie. De uitkomsten vormden het uitgangspunt voor een grondige herontwerp en ontwikkeling van het programma.
  • Onderzoek naar uitwisseling als methode van organisatieversterking voor een ontwikkelingsorganisatie. Als uitkomst is een handzaam praktijkboekje geschreven.

Citaten van opdrachtgevers:

“Wieteke’s ability to facilitate and provoke constructive debate and discussion between academics and management staff of pertinent issues relating to our Strategic Plan was amazing. She provoked us to really challenge ourselves and aspire for much higher goals and ideals. Her facilitation helped us to chart a clear path towards the realization of a living strategic plan owned by staff members”.
Jean Mensa, director Institute of Economic Affairs Ghana

“Wieteke heeft een toegevoegde waarde voor onze bezielde organisatie. Ze ontwikkelt samen met ons oplossingen om onze organisatie beter in te richten. Daar kunnen we echt iets mee. Ze leert ons keuzes te maken, strategischer en planmatiger te werken. Ze is heel betrokken en houdt toch afstand, neemt goed waar, is rustig, houdt ons bij de les en heeft geduld”.
Ien Brethouwer, voorzitter Homeopaten zonder Grenzen

Naar boven